Martes, 23 de Julio del 2024. Un da como hoy en 1936 se funda el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC).